top of page
  • TWIMC

Van zoeken naar struikelen

Een van de grote veranderingen van de laatste jaren is de verschuiving van online informatie zoeken naar erover struikelen via je sociale netwerk.


Je krijgt antwoorden aangereikt op vragen waarvan je helemaal niet wist dat je ze had.


Dat is meteen ook het grote gevaar. Het vreet tijd, als je je even laat gaan. Het begint met even een Tweet zenden en eindigt een uur (of wat) later als je je realiseert dat je eigenlijk gewoon je werk zou moeten zitten doen, nu.Je weet dat je een Twitter- en een Instagram-account moet hebben, op TikTok bezig zijn moet, op Linkedin aanwezig blijven, en aandacht schenken aan al die andere kanalen waarop je je hebt geabonneerd of waaraan je je hebt gecommitteerd.


Al die bronnen bombarderen je de godsganse dag met zinnige en onzinnige input (output, wat de afzenders betreft, en die hebben daar een missie van gemaakt).


Dichtslibben

Al gauw ontdek je niet alleen dat dat onbegonnen werk is, maar dat het langzamerhand ook arbeidsuren begint te vreten.


Het onderhouden van je netwerken, het genereren van (al dan niet zinvolle) content en - vooral - het klikken op links die mensen je toewerpen.


Mensen die je niet voor niets volgt. Je deelt interesses, of het zijn experts op bepaalde vakgebieden en je weet uit ervaring dat je altijd wijzer wordt van de weg die ze je wijzen.


Alleen, je slibt dicht. Je moet op digitaal dieet.


Je wilt geen vreemdeling in Jeruzalem worden, dus je gooit niet alles op slot, maar je gaat nog strenger filteren, en alleen nog in bepaalde timeslots twitteren, linken, interacten en wat dies meer zij.


Je wordt wel moeilijker bereikbaar, maar afijn, je hebt ook nog werk te doen en een leven te leiden.


Helaas geldt dit niet alleen voor jou, maar ook voor je klanten, prospects, doelgroepen, vrienden, volgers en connecties.


We verkeren in een compleet digitaal verbonden wereld, waarin niemand meer tijd of aandacht heeft voor elkaar, laat staan voor jou en je bedrijfsdoelstellingen.


Wat nu?

Met z´n allen schreeuwen we om aandacht en dat is nu net het meest schaarse goed op internet.


Nog harder schreeuwen dan, om boven de kakafonie uit te komen?


Het slechte nieuws is: als niemand naar je luistert maakt het niet uit hoe hard je schreeuwt.

 

Het enige wat je kunt doen is blijven doen waar je goed in bent en zorgen dat je gevonden kunt worden als iemand naar jou of je diensten op zoek is.


Dus aanwezig en up-to-date blijven op de social media van je keuze.


Niet dwangmatig en excessief, maar doordacht en gericht.


Als vanouds moet je daar dus goed over nadenken en een strategie voor ontwikkelen.


Die staat of valt dan weer bij de aloude vraag: wat maakt jou of je bedrijf relevant -- relevanter dan andere(n) -- voor klanten en prospects.


Zie dat eerst eens helder te krijgen en ontwikkel op basis daarvan een communicatiestrategie.


Online en offline.


Meer kun je niet doen om te zorgen dat er straks iemand struikelt over een link naar jou.

bottom of page